closeTerug naar inventaris

Transcriptie

25

Register der Marginaalen

op de Ambonse Briet

Aan Hunne Hoog Edelheeden

Van den 5: Juni Ao 1789:

Aaministratien

Ten wapenkamers baas Botten de vergoeding van de 142: Snaphaan Stooten

opgelijten in de vergadering gereprocheert enz:

den p„l Commandant ostroushij ’t opligt over de wapenkamer opgedagen

alle administratien onder van Guericke gestaan opgenomen wel bevonden en over„

„gegeeven

voor de Aaministratien worden borgen gesteld of de gagien der administrateur

ingehouden

de Ledige Atrak Leggers zullen nade order te rug gehanden worden

ook alle goederen dat voor Europa geschipt zijn

de rapporten van den generaalen opneem zijn tegens de Boeken gecon„

„fronteerd en eenige verschillen geredresseerd

te kennen gave van den Hoord administrateur wegens de in ’t noo„

„der Packhuijs ontdekk bedurven Rijst

verzoekt om twee Leeden uitden Raad ter opneem van het bedorven en door

des kundige om ’t gebouw te vititeeren waar aan dat beder„

toe te schrijven zij te kunnen opgeeven

Fiscaal Hogerwaard (:S: tot 't eerste en de p„l opzigter der werken met

den Meester knegt der Metzelaars tot de tweede Commissie benoemd„

dog geen van bi de commitstanten hebben aan hun pligt kunnen voldoen om

de wille het Packhuis met gestoorte Rijst nog volio

verte

§ 202:

203:

204

205

206.

207

208

209.

209.

210

211: