closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Vindlg van Dienaaren

’t wegzenden van 2: in text genoemde

en afdanken van 23: andere

berigt op de gerequireerde opgave wat 't voordeeligste is 't werk door vaste Am„

bagtslieden ofr huurlingen te laten doen

aantoning dat huurlingen te prefereeren zij

en wat daar bij gewonnen word enz:

afdanking van alle jnlandse Timmerlieden en Metzelaars

en gegeven qualijficatie aan den opzigter derwerken om dezelve weder als dag„

„lacners aan teneemen

aantoening waarom die lieden in vroeger tijden in dienst zijn aangenomen

van de gnoodzakelijkheid om Europeete Ambagtslieden aan te touden

de monstratie

Majoores in faveur der overdragers gemaakte schikking zal

de door Heeren

men voor genotificeert houden

den scheepstimmerman Santstroom van ƒ 26: tot ƒ 32: ingagie extra verhoogt

omn de bij gehaalde reedenen

Dog niet na het

door hem bij gebragte reedenen voorbeeld als in den text

is met Ct genelaal Reglement

Twijl strijdende

verzoek en qualificatie om de scheepstimmerlieden voortaan in gagie te

verhoogen naer de in text gem: voorbeeld

aan streck g’accordeert met een der particulier vaartuijg na de Hoofdplaets

te vertrocken

ook aan den Militair vandrig schuts om de aangehaalde reedenen

afschrijving van zijn gagie daar op

getal der in den dienst aangenomene

gechangeerde

uijt den dienst ontslagene

een smitsgesel tot mattroos gedegradeert en op ’t schip ’t zoo geplaats

verlofte en vertrekkende dienaren met gem: Bodem.

uijtgezondert de groftmit en steenhouwer om hun ziekte

Domainen

N 419

420:

421.

422:

422:

423:

423:

424:

425:

426:

427.

428:

428

429:

430

431.

432:

433:

434:

435:

436:

437.