closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Dienaaren

dankzegging voor de geadvanceerde enz:

ook voor de toegezondene Actens

idem voor de approbatie der in a„o p„o gedaane verbeeteringen

onder verzeekering als in den text

de persistatie H: H: E: omtrent de verdeeling van ’t middel van bestaan den win„

„kelier g’Elucideert

’t middel van bestaan voor den Majocr en Hoofd van de Militie aan den p=l

Commandant OStrouskij als in den text toegelegt

die voor een Cap: aan de gezaghebbers der vaartuigen te verdeeling

en die van Cap: luitenant aan den opperchirurgin van ’t Casteel

voordragt dier gemaakte schikking en verzoek om elucidatie voor den aanstaande

versoek om de in co p„o gezonden Julancse Mititairen na expiratie van hunne

verbonden tijd herwaards te zenden.

antwoord op de recommandatie ter verzending der over tallige Dienaeren en die

welke hooge gagie winnen

vertoning. van die over bevondene dienaaren van a p„o

en daar en tegen welke gemanqueert hebben

vertoening hoe veel pennisten in 1785: zijn vermendert voor de schrijf Com„

„toiren en hoe veel er nog ontbrecken

over Compleeten te min zijnde Cherurgijns.

idem van de Arthilleristen

ten welken eijnde dezelve zijn vermeerdert

ook de ambagtslieden tot deselve

over en te min zijnde Scheeps Timmerlieden

en van de resteerende Ambagtslieder

aanhaling wat slaven bij de Ambagten mogen zijn en daar van ontbreeken

oorzaak der geduurige vermeerdering van Ambagtslieden

d’ als uw gemaakte vermindering in dezelve

verte

28

§: 401:

402.

403:

404:

405:

406:

406:

407

408.

409:

410:

411:

412

413.

414:

415

416:

417:

417:

„418:

419.