closeTerug naar inventaris

Transcriptie

vervolg van In en Alscrijvingen

diverse Equipagie en Ammonitie goederen van de Barcq Ceram

de spillagie in de jongste 6: maanden voor de Htegd administrateur

Intandse Saaken

herhaal van ’t wegblijven van Pelakahoe om homagie bij den Heer Gouver„

„neur te komen doen

met de opperscheelmeesters en kosters woningen worden voortgevaren in dies

voltoiing

Heer Gouverneurd aparte brief met betrekking tot den Rebel

Refert aan des

Noekoe

d' geretene geschillen van de Pelauwers en Herlalieuw, en het oproerig

gedrag van den eerste ter onderzoek gesteld als in texten

die geschillen zijn volgens de Rapporten vereffende

omstandig te zien bij de Retol: van den 9: februarij

met relagatie egter van twee Plauwers na Bouro

Serieuse recommandatie aan die regenten gedaan bij bevinding dat z aan

knevelarijen zijn order gestelde schuldig maken

beraamde order dien aangaande in 't generaal op pane

een nieuw orangkaij van verimissing aangesteld

idem voor t dorpje Amahoetoe

gelijk ook voor ’t gekugt kandihoe

de incurabele Regent van Ceruwawang ontslagen

en een ander in zijn plaats benoemt.

dank zegging der Regenten die in dit Jaar geschenk Lijwaten hebben genote„

Nolitie bij welke Resolutien de Cconferentie Notuts g’infereert zijn

van de Extrcpatien zal in ’t najaar nader opening gegeven worde„

gegeven redenenen door Hilas Hoofd waarom de Nagulextirpatie door

hem nog niet is volvoerd

verzoekk dat zijn scriba zulx magter uijtvoer brengen

ste

§ 192:

193:

383:

384:

385

386:

„386:

„387:

380:

„389

390

„391:

„392

„393:

394:

„394

395:

396:

„397:

„398

„—