closeTerug naar inventaris

Transcriptie

36.

Inleiding

39.

Aan Zijn Hoog Edelheid.

Den Hoog Edelen Gestrengen Groot Achtbaren Heere;

P Willem Arnold Alting.

Gouverneur Generaal

Benevens

De Wel Edele Gestrenge Heeren

Raden van Nederlands Indie

Hoog Edele Gestrenge Groot Agt„

„bare Heere, en

Wel Edele Gestrengl Heeren.

Aan UW Hoog Edelens in schuldige voldoening

§ 1:

van onsen plicht en na Jaarlijkse gewoonte alweeder

moetende overslag doen, so wel van het voorgevallene,

als onse bestellingen en schikkingen, onopens de maniance

van saaken der Maatschappij in deese Provintie, zij het

5. 2:

oms.