closeTerug naar inventaris

Transcriptie

42

Heer Gouverneur van Pleuren aan

zijn opvolger nagelaten, want hoe

zeer wij uit uwe marginale

dispositien welken op dezelve ge

„vonden worden, bespeurt hebben,

dat sommige Poincten daar in

voorkoomende onderworpen van

Uwe deliberatien hebben uitgelee„

„verd zijn 'er egter in die memo„

„rie nog verscheide andere Zaa„

„ken van aan belang, waar op

geene dispositie aan de kant ge„

„plaats is, en wij schorten dier

„halven ons oordeel over die gehee„

„le. memorie, en de door UE: daar

op genomene dispositien op, tot wij

uit de voormelde besorgnes zul

len hebben ontwaerd, of en welke

besluiten bij UE: omtrent desselfs.

verderen inhoud zullen zijn genoo„

men.

§ 17: wat aanbelangt uwe instantien tot

een ruijm ontzet van Raleidsche

vrage