closeTerug naar inventaris

Transcriptie

volgen den loop van zaaken, zo als die

bij uwe Generaale messive van ultimo De„

cember 1785: voorkomt en naar gewoonte

een begin maaken met de materie van

Amboina waar omtrend wij egter.

nog voor aff moeten remarqueeren dat

vermits wij de besoignes door uwe over

deese en verdere Oostersche Provintien ge„

houden, niet in tijds hebben bekoomen,

zulks behalven het geen wij reets in den

aanvang deeses hebben gemeld, met opzigt

tot die Provintien nog eene reede te

meer heeft uitgeleeverd waarom men

deese en geene bestellingen, met rela„

tie tot deselve in ’t algemeen gemaakt,

niet met die nauwkourigheid hebben

kunnen nagaan als wij ingevalle de tijd„

welk wij daar toe hebben kunnen be

steeden, meer genoegzaam waare ge„

weest, wel hadden gewenscht.

§ 16: In ’t bijzonder is dit van aplicatie

op de memorie door den afgegaanen

Heer.