closeTerug naar inventaris

Transcriptie

46

schingen hebben opgelegd, alleen komt

het ons voor, dat UE: wel souden

gedaan hebben met voornoemde van

Waningen ernstig te Corrigeeren

over zijne alsints. strafwaardig mis

leiding.

§ 24: De door UE: gegeevene ordres aan

de Ministiers om als nog een zeer

nauwkeurig ondersoek te doen

na de mislukking van de bekruijs„

„sing in het Jaar 1783. gedaan ter

weering van den Sluijkhandel en

roverijen aan eenig pligt, ver„

„zuijm moet worden toegeschreeven

is ons welgevallig geweest te ver„

„neemen, en het belang dat wij

er intellen dat behoorlijk wer„

de nagegaan op het missen van

het doel van diergelijke heilzaa„

„me en voor de Maatschappij zoo

belangrijke onderneemingen aan

loutere toevalligheeden dan wel aan„

andere.