closeTerug naar inventaris

Transcriptie

de gedaene verstrekkingen aan het

schip den Tempel, als door ge

„weld zoude zijn genoodzaakt, en

daar het aan UE: gebleeken is, dat

de Resident Bourghelles

de gemelde verstrekkingen gedaan

heeft op den Eisch van voor

noemde Capitain van Hanin

„gen, begrijpen wij met UE: de

onbillikheid die 'er in zoude zijn

om aan gemelde Bourghelles

te onthonden zijne uijtgeschote„

„ne Penningen ter somma van

rd: 685: en keuren dierhalven vol„

komen goed, dat UE: Conform

het voorstel van de Ministers

wel, de aan voormelden Bodem

gedaane reparatien en Gepermit

teerde verstrekkingen de Hoofd„

„plaatse hebben aangereekend dog

aan meergemelde van Kanin„

gen de vergoeding der tegens het

Reglement verstrekte verver„

„kingen