closeTerug naar inventaris

Transcriptie

47.

kosten en merkelijken omslag kan

worden g’effectueerd terwijl wij ap„

probeeren de door UE: gegeeven or

ders om Jaarlijks zoo veel van

het gemelde Inlandsche touwerk

wij hebben Hun Hoog Ed:s te Batavia

reeds vertoond dat van hier geen goemoen

naar Batavia te zenden,

touwerken kunnen besorgd worden en het

moeite genoeg overeijscht deselve te bekomen

als op Amboi te missen zal

voor de hier naigaarende vaartuigen.

zijn.

§ 26: Dog wat aangaat het door

UE: bedoelde onder het articul

van Ladingen nopens de door

UE: gestelde ordres tot onder

„soek van de reedenen van het

geduurig menwigt van de La„

dingen Garioffel Nagulen, kun„

„nen wij niet afzijn onze ver„

„wondering te betuigen dat uwe

aandagt op deese voor de

Maatschappij zoo aangelegene

zaak niet eerder gevestigd is

geweest, ten dien effecte dat

door UE: gepaste maatregulen

zijn

4: