closeTerug naar inventaris

Transcriptie

veuren-burger Smusterijen

kapmessen en Hollandse kle

deragien hun meer geneegen

had doen worden voor de

Compagnie, en dat zulx tot

een middel had gestrekt

dat door hun eene aanwij„

„zing werd gedaan van 713:

egten Noten en J: egte Na„

gul Boomen strekt daar

„ovan ten bewijsen en doed zien,

dat deese en zoortgelijke

gedragingen dikwijls van

zeer goed effect kun

„nen zijn.

§44. Wij kunnen dan ook tot een

besluit op dit respect niet

af zijn UE: bij deese gelee„

„gentheid te doen opmer„

„ken hoe veel er de Maat

Schappij

d: