closeTerug naar inventaris

Transcriptie

59.

Hien toe mu zijn zomntijds zeer

eenvoudige en geringe midde„

len voorhanden, die kunnen

meede werken om den In„

„lander in een goede luijm

te kreigen en te houden, en

alzoo werkzaam te doen

zijn ten mitten van de

Compagnie het door de

Ministers bedeelde bij hunne

marginaale rescriptie on

29:

„der missive van de vergad:

van A van den 27:se No„

„vember 1783: 5: 8: dat het

„gedrag van den Gouverneur

van Pleuren nopens

de vriendelijke behande

„ling omtrent de Alphoe

ren, en het doen van

geringe spendatien van

Neuren-burger