closeTerug naar inventaris

Transcriptie

zeer wij daar uit moeten op

maken dat de aanplanting van

van Noten eenige voortgang

maakt, is die voortgang egter

zeer gering waarom wi wen„

schen dat men middelen zal

vinden om dezelve aan te moe„

„digen

§46, Wijders dient tot uw narigt

het is ons lief dat de overgesondenen

dat de Presidiale kamer toe

geprepareerde Noten van een goede

uantiteid zijn bevonden en in het

„gesonden Monsters van ge„

vervolg zal schuldpligtig g’observeerd

werden de noten tot monsters ge

„prepareerde Nooten en Toe„

„rookt aftesenden gelijk in A:o p:o

reeds geschied is met 10000 p:s en

„lie met de scheepen de Jon

20: lb: foelie.

„ge Jacoba en bikkewond

bij deselve meede van eene

goede quarlitijd zijn bevon

„den dan wij zijn ontstigt

dat de Ministers versiumd

hebben te zenden monsters

van gerookte vooten wel„

„ke wij mitsdien, als nog

zijn verwagtende

§ 47