closeTerug naar inventaris

Transcriptie

67.

den inlander zoude kunnen wor

„den bevordert namentlijk de

cultuure van de Coffij aan

ons oogmerk en verwagting

beandwoord, vlijen wy ons

dat de armoedige staat waar

in de Colonie zig thans be„

„vind ook daar door eenig„

„sints verbeeteren zal wan„

„neer de nadeelige invloed

welke zulx volgens het schrij„

„ven der ministers op dien

opbreng heeft van zelfs zal

verminderen.

§ 52: Het bedeelde onder het arti

„cul van geld zaken ond

„pens de door UE: ver

„leende qualificatie op de

ministers om de Nbsolut

benodig de somma boven