closeTerug naar inventaris

Transcriptie

de quantiteit van Rd: 65000„

met welke UE: uit hoofde

van eigen gebrek genoodzaakt

zijn geweest hunne geld Eisch

van Rd: 125000:- te voldoen

bij de ingezeetenen op te nee„

„men op zodanigen voet als

bij uw geadviseerde op dit

respect breeder is uitgedrukt

passeerende wenschten wij

wel, ook het bedeelde onder

de materie van fortificatien

en Gebouwen met stelswij„

„gen te kunnen voor bij

gaan en niet genoodzaakt

zijn met alleen ernst uE:

te moeten doen opmerken

hoe slegt de maatschappij

in eene zaak van zoo veel

aan geleegendheid, als voor„

„namentlijk, is het eerste

ven