closeTerug naar inventaris

Transcriptie

66

854: In daar uE: zelfs over dit i

laatste in ’t geheel geen

gunstige gedagten gevormt

hebben en in ’t begrip schij„

„nen te staan dat een gebrek

aan bekwaame Ingenieurs

in Indien grootelijks de

oorzaak daar van uijt

leeverd heeft het ons ten

uittersten moeten verwon„

„deren dat UE: niet ten min„

„sten de Ministers op dit

Comptoir hebben uijtgezon

„dert van de recommandatie

welke meest ab gewoon zijn

Jaarlijks op alle Comptoiren

te vernieuwen om nament

„lijk al het mogelijke ter

voltooijing van de fortifi

„catien aan te wenden en

wij zijn van oordeel dat

UE: voorzigtiger zouden

hebben gehandelt met tot

die voltooijing de aankomst

van