closeTerug naar inventaris

Transcriptie

als ovan zijne anderhoori

„geoffecieren maar ook

genoegzaam doed zien dat

aan de voltoijing der sor

„tificatien werken nog

zeer veel ontbreekt het welk

ook alzoo door UE: word be„

„schouwd vermeenen wij met

regt te mogen besluijten

der zoo inmenzen Somma

grooten deels onnut ver„

„spild zijn, waar van het

door UE: bedeelde omtrent:

den geheelen verkeerden

aanleg van het Cortres De„

„vensie te Bonro een

zeer nadrukkelijk voorbeeld

opleeverd en dat en geen

deelen te verwagten is dat

men in de Extructie van

nieuwe werken met

meer overzig sal te werk

gaan

§54: