closeTerug naar inventaris

Transcriptie

71.

op de goede gesteldheid der

scheepen de aller nadeeligst

gevolgen moet hebben voor

de Maatschappij en wij al

meermaalen aanleiding

hebben gekreegen om in twijf

„fel te trekken, of daar

omtrent ter Hoofdplaatse

wel de vereischte attentie

gebruijkt word owi dien=

volgende verwagten UE: met

dien ernst welke de aan

„geleegendheid der zaak vor

„dert zullen nagaan of

in deesen ook eenig over

„suijm plaats gehad heeft

en zulks alzoo bevinden„

„de eene toerijkende voor

„siening daar stellen

dat SCompagnies Goe

deren in ’t vervolg op zulke

een :