closeTerug naar inventaris

Transcriptie

72

boekjaar ƒ 18653:—: en ƒ33911:—

of eijgentlijk wel ƒ67396:15:4:

boven het gestelde bij de Me

„morie van menagie en wij

willen hoopen dat de recom

mandatie door UE: aan

de Ministers op dat stuk

gegeeven, om door eene

nauwkeurige besuijnin

„ging de ongelden zoo veel

mogelijk te reduceeren door

dezelve zal worden betragt,

en de blijken daar van bij

volgende staat reekenin

„gen mogen worden onder„

„vonden het geen wij met

te meer grond vermeenen

te mogen overwagten daar

de reedenen waar aan

het beloop der Lasten bo

„ven de bepaaling door

UE: voornamentlijk word

toe geschreeven, namentlijk

d

1