closeTerug naar inventaris

Transcriptie

verdiensten worden gestraf

dan zij er het hoogste belang

in steld dat nniemand

door eene averregse en ver„

„keerde manier van Zandelen

in zijn goed regt owerde ver„

„kort, overwagten wij dan

ook in ’t overvolg geenp

voorbeelden meer te sullen

ontmoeten van diergelijke

dispositien waar door men

altijd van een deeser twee

uiterstens gevaar loopt

§70: choon eenigsints van ee

„nen anderen aard geeft

egter ook stoff tot na„

„denken, de marginaale

dispositie door UE: genoo

„men op het voorgeslage„

„ne door den Heer van

Sleuren