closeTerug naar inventaris

Transcriptie

81

welke volgens de gronden

eener wel gevestigde admini„

stratie van Justitie vereijscht

word, om deselve behoorlijk

te kunnen beslussen.

n daar wij wel uitdrukkelijk

begeeren dat alle ingeseete„

„nen welke onder de beheering

der Maatschappij leeven zon„

„der onderscheid. blijven in het

volle genot van dat regt

op de handharing van

de Justitie op ’t welk zij

eene billelijke aanspraak

kunnen maaken, en ex

ook de Maatschappij met

minder aangeleegen legd,

dat de misdrijven naar

overdiensten