closeTerug naar inventaris

Transcriptie

teegen het kooven van menschen

door de Papoën is onmogelijk te waken

wijl den Inlander verpligt is in zee zijn

bestaan met vissen te soeken en dik

„wils snagts aan strand te vernagten

wanneer door een of meer Twervende

hoof vaartuigen werd opgeligt en

het zij ons vergund te leggen dat

het de Comp: zeer hard zoude

vallen in deesen althoos met

de beut open te staan het welk

den Inlanden nog sorgelooser en

den Rover nog stouten zoude

maken men heeft het alhier

geexteerd hebbende gebruijk om

bij het uijtgaan der kerken 2:

brisfen

stelder komt het ons egter

hard, voor, dat het onbehoor„

„lijke dat in en zelde gevalle

zouden mogen plaats hebben

zoude moeten rendundeeren

op alle geroofde Amboinaasen

en ons ook op die geenen

op welke dat gesegde niet op„

„plicabel is en welke alle

als gehoorende tot en staan

„de onder de bescherming van

de Maatschappij dan ook op

deselve een billijke aanspraak

hebben, welke hardigheid UE:

zelve ook blijkens den inhoud

uwer voorsz: marginaale

dispositie hebben gepemnetreerd

waarom het dan ook niet

meer dan reedelijk scheint

dat wanneer zij door gebrek

aan die bescherming hunne

vrijheid komen te ver„

„liesen deselven hun weeder

te