closeTerug naar inventaris

Transcriptie

33

te rug besorgd werd: ten kosten

bussen te plaatsen tot het versame

„len der Collectens voor de geroofde

van die geenen welke daak

Amboineesen ook weeder moeten af„

„schaffen owijl men hier geduurig

voor hadden behooren te waa„

door de Cerammers overkropt wierd

ken.

met geroofde en ovan de papoen

ingeloste menschen te meer daar deë„

„se Collect genoegsaam alleen uijt de

Benas

briefen der Dienaaren, voorts quam

Wij sullen dierhalven met zeE:

wijl de Maleijers daar toe weinig„

of niet contribueerde en in

berigt omtrent den uitslag„

’t geheel miets de mahometane

welke het neemen van de voor„

die egter het grootste getal der

geroofde uijtmaakte.

„melde preuven zal hebben

gehad, ook derselver Con„

sideratien afwagten om„

„trent dat geene welke tot

op lossing van de voors: swa„

„righeeden zoude mogen kun

„nen dienen.

§71: Bij onse messive van den

13: November 1785. UEd: toe

„gesonden hebbende het and

„woord van Hun Hoog No„

„genden op het adres het

welk wij aan Hoogst deselve

hadden