closeTerug naar inventaris

Transcriptie

87.

de eerste, wij dus eenige

nadere elncitatien zullen

tegemoed zien

§75: felijk mij alverder ter

gelijken einde aan uwe

aandagt aanbeveelen de

reflextie door den Heer

van Pleuren gemaakt

op de plaatsing ten

deesen Comptoire van

een Maijoor als Hoofd

over de Hilitie, waar

omtrent hij zig in dee„

„sen voegen uitlaat

de gagien, kostgeld, en

emolumenten, Klinken

diep in de beurs, dat

meede drry wat Contri

„bueerd om de lasten

ter

: