closeTerug naar inventaris

Transcriptie

83

§76: De Lacasive uitdrucken

„gen voor dien Gonver

„neur voorkoomende

in het Request ovoor

den gegagieerde Liente

„nant van de Arthil

„lerij Jan JanS: hebben

ons opiet minder dan

uw mishaagd en wij

kunnen dus niet

alleen volkoomen ap„

3

„probeeren, dat UE den

Insteller van het sel

„ve hebben gecondem

„neert in eene boete

Van 100: gecartelde

ducatons

2

re