closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Ducatans ten behoeve van

de Reekening der gerandsoe„

„neerde Amboineesen maar

billijken ook ten hoogten

uwe ernstige reproches aan

den Gouverneur De Boek

wegens het accepteeren en

apprijeeren van zodanig

een overzoek:

Onder het Hoofdeel van

§ 16:

scheepen en vaartuijgen in

Danksegging voor de herwaards

zending van 1: schip t: Bark en de eerste plaats UW Hoog Edelens on„

1: Pantjalling

„se ootmoedige dankbaarheid betuigende

voor de toeschikking van het schip

’t Loo, de Bark Ceram en de Pan

„tjalling Lingen dewelke met hunne

Ladingen op hun tijd alhier zijn aan„

„gekomen.

hebben

Bar„

met