closeTerug naar inventaris

Transcriptie

enlatig ovaen derselver benoodigtheid, in het

Jaar, een aanzienlijk montant van ƒ5122: 5:4:

zoude worden uitgewonnen, ongeagt nog dat

de eerste, de laatste in deugd overtreffen, wij ver„

„zeekeren Uw Hoog Edelens, dat men alhier

en vermindering daar door van de

lastreekening op dat aspect.

steeds Continueerd met het emploij van het

goemoets Touwerk, en wij hoopen dat de

en ook den eijsch der vaderlandse ouwen

Last reekeningen hier door van tijd tot

tijd zullen verminderen waar op den Eerst

geteekende zijne geduurige attentie zo wel

gevestigd zal houden als op de besnijniging

van het vaderlands Touwerk, waar van:

de Eijsschen zoo veel maar immer mogelijk

is, zullen gemenageert en vermindert over„

„den.

Wij zullen ons voortaan ook ter narigt

845

laaten strekken, gelijk wij onsen Hoofd

d’ order ter verzending om te

te

Administrateur en Equipagiemeester onder

verwisselen van swaere touwen

afgave van Extract ter observantie aanbe„

„volen hebben de ordres, om geen swaare

Touwen langer dan drie Jaaren aantehou

„den, maar van dien tijd ter verwisse„

„ling na Batavia te zenden, mitsgad:s

546:

dat

am

Remar„

„king van

deel wa