closeTerug naar inventaris

Transcriptie

vk

94

het schip I Loo, Christoffel Fiedsen Bar„

„tholomeus Coblijn, ten eenemaal overslee„

en een irreparabele jol van

„ten en dus onherstelbaar was terwijl dies

deselve overkogt.

Jol niet alleen oud en afgevaaren, maar

ook zodanig ontramponeerd is, dat dies

reparatie meer zoude konnen te kosten als

een nieuw op Java, weshalven wij ook on„

542

„sen Equipagie meester qualificatie hebben

een Nieuw topzijl aan deselve

gegeeven, een Nieuw Oopzeijl aan dat vaar„

weeder overstrekt

„tuig te verstrekken en de onbequaame

Jol voor ’t kostende per publicque vendu„

„tie te laten verkoopen.

De aaneekeningen van de: Bangalling de

§ 43:

Expeditie, zo wel als die van de Bark Ce„

de aanreekeningen van gem:

Pantjalling en de Bark Ce„ ram, in dit Jaar ons toegebragt zijnde,

„ram zijn ontfangen.

kunnen wij niet af zijn daar van bij dee„

„sen opventie te maaken

Heeft het uw Hoog Edelens goedkeuringe

§44:

mogen weg dragen, te zien dat bij emploij

verseekering van de provitabele

van goemoets Torwen, insteede van ra„

omploij Eer goemoets touwerken

„derlandsche, na eene bij ons gemaakte Cal„

„culatig

D„o