closeTerug naar inventaris

Transcriptie

P: Dam Veramnte de Capitain ten zer Bes„

verder badang van dien kaal ter Wolsgaard en Pieter Hartman,

als daar toe door ons afgevraagd zijn de,

bij hun Berigt, dat uw Hoog Edelens

onder de Bijlaagen aangeboden word, ove„

verklaring van de Capitains

klaard hebben, dat in dien Bodem nog

wolsgaard en Hartman wat

’t schip te Java nog kan innee„„

„men

zo veel ruijmte overgeschooten is, dat

het op Jara wel Een Hondert Coijangs

Rijst in ’t voorschip neevens eenige

andere Producten tusschen deks zou„

§63. „de konnen inneemen hebben, wij dien

besluijten het zelve over

volgende beslooten, ’t zelve na soura„

Sourabaija te depecheeren

„ja onder onse gelijde letteren aan de

bedienden aldaar te expedieeren.

Dieptreedende voor 19: en achter 20:

564

dies dieptreeden bij vertrek

voeten; Den Hemel geeve dat het zel„

„ve voorspoedig en ramp orrij de reijse

na Jndias Hoofdplaats mag volbren„

„gen.

Voorts mogen wij niet afzijn Uw

165:

’t overlijden van de gezogheb„

„ber van de Ceram

Hoog Edelens eerbiedig te bedeelen,

dat

de aan

diessoo

op en ov

„dering.

Frans

inte

den den

het Ld