closeTerug naar inventaris

Transcriptie

7

’t berigt door hem deswegen gedient voldaan hebbende, laaten wij het Berigt in

gaat over.

orig:t onder de Bijlagen ter g'eerde specula„

„tie van uw Hoog Edelens overgaan, en

daar uit en deesen aanhaalen; dat door

hem de voormelde Touwerken teegens

da naast mogelijke prijs bereekend zijn.

Dat voor zo verre hij kennisse draag

§ 85:

aantooning daar bij van de

verschillende Lierangs die ge„

van de goemoets, het hem toescheijnt on„

„leevert worden.

„mogelijk te zijn, om daar van een net„

„te reekening te konnen formeeren, om

de verschillen van de Lierangs in groo

te en in denge, wijl de Leveranciers

dezelve onzuijver leeveren en dus de

en wat werk er over eischteword

om de bruijkbaare ovan ’t quade te

soeken alvoorens te kunnen

onbruijkbaare uijt den anderen eerst

emploijeeren.

gezogt moeten worden, wanneer het

veel tijds gebeurde, dat uijt een groote

Lierang, geen guard goede Goemoet over„

„bleef om 5: oadems draat van te

spinnen en het mitsdien niet mo„

dus ook de opmogelijkheid

van de accurate bereekening

„gelijk is eene accurate bereekening daar

van te maaken, zo lange de Lierangs

niet geheel suijver en van een Groote

geleeverd.

overs.

atten„

en oo

vervag

„neer

helf

kerwij

„pij nog

kome

Rafene

swal

verge

om

ren.