closeTerug naar inventaris

Transcriptie

uuren gelijk tot nog toe in gebruijk is

geweest te mogen emploijeeren tot het

spinnen en slaan der vereijscht wer„

„dende Goemoets Touwen in vertron

„wen dat dit een en ander uw Hoog

Edelens gunstige adprobatie zal weg„

„dragen.

Gelijk wij met genoegen ontwaard heb„

589:.

verseekering dat den ink

goemoete cabeltouwen /ma ben dat uw Hoog Edelens goedkeurin

zijn source heeft om dat 'er geene

„ge heeft mogen wegdragen de door

in voorraad was tot de verstrecking

ons in A:o p:o aan voormelde Equipa„

„gemeester verleende qualificatie, tot

den inkoop van de nodige goemoeds

Cabel touwen, ijzer en Wieltrossen tot

de verstrekking aan de hier thuijs

„hoorende Comp:s vaartuigen, over„

seekeren wij uw Hoog Edelens dat

te dier tijd geen andere Iouwen en

voorraad geweest zijnde, wij tot de

verstrekking de nodige gemoed Sou

wen hebben moeten inkoopen

Ian

Wolsga

toonen

kans ijs.

„gekogt

door he

omman