closeTerug naar inventaris

Transcriptie

103.

Aan daar het Uw Hoog Edelens spe„

ƒ 90:

Wolsgaard g’infingeert aan te

toonen van wien de geleeverde ho„

hans ijser trossen door hem is in„

„culatief is vaargekomen dat Hollandse

gekoijt

ijzer Trossen gelijk in A:o p:o aan de

Comp: geleeverd zijn, alhier zouden aan„

„gebragt worden, en daar omtrent ona„

„dere elucidatie overwagten, hebben wij

onser dikwerff gemelden Eqnipagemeester

Wolsgaard gelast, ons op te geeven van

wien hij deselve heeft ingekogt;

En uijt het thans in Copia overgaand

§ 91

berigt, nevens Geauthentiseerde quitari

door hem bij de inden text oo„

„tie, door hem geproduceerd, ten deng

„cument aangetoond.

„delijksten Consteerende, dat hij die 6: p:r

ijzer Prossen Hollands en A:o 1787. heeft

ingekogt van den reeds overleeden

Chinees Lieutenant Ian Koniang,

hoopen wij dien aangaande, aan de

g'eerde intentie van U Hoog Ede„

„lems te hebben voldaan.

§ 92: Aan den Chinees Tjang Jseeng

Thebben