closeTerug naar inventaris

Transcriptie

22

geplant worde, den gevond diend ondersog

te worden of deselve klip of zandagtig is,

want in ’t laaste geval /:sustineerd den

gouverneur niet alleen, maar is daar

van ook door de ondervinding ten ovol„

len overtuigd:/ dat dan van zulke geplant

wordende boomen mut en voordeel te

verwagten is.

Daar Uw Hoog Edelens ons de schoone

§ 130:

Bark Ceram met een Laspoort voorsien

de herwaards gesondene Bark

Ceram zal ter afhaal van

hebben gelieven toe te senden in vertran

houtwerken g’ emplojeert.

„wen dat de geaperde swarigheid thans zal

uit den Weg gernijmd zijn en wij daar doo

ten vollen het oogmerk om ons zelve

van Houtwerken te voorsien, zullen bery

ken bedeelen wij needrigst, dat onn gemel

„de Bark Ceram in deese Provintie is, de

„zelve eeren als ovoorsigtigheid tot den afhaa

van Houtwerken van Bonro en Elders

en dusdanig gehouden worden tot

na de voltgtjing der werken

g'emploijeerd zal werden, tot voltorijing

der verken, ona welkers executie owij hie„

zulke groote kostbaare vaartuigen met

meer nodig zullen hebben:

Hoedwel owij ons, ten opsigte van zo een aan

§ 131:

rienkelijk getal Boomen als bij jongsten

van de Houtwerken die uijt de op„

„gegeevene quantitijt Boomen zul,

„len komen

opneem, zo op de buijten Comptoiren als

hier

do

gee

het e

„rurgij

Boon

lat

gelijk