closeTerug naar inventaris

Transcriptie

113.

egter

„t hetselve, in deese Provintie onimmer dien op„

„gang zal maaken, of zo fleurig groeijen

als op Java.

Dat of scoon verscherdene Boomen in de nieuw

aangelegde en zeer zindelijk onderhouden wer„

„dende saan de Bonro tamelijk fleurig staan

gelijk ook eenige te Saparana, en egter zo

oveel wilde takken beseiden die boomen

uitgeschooten en buiten des ook met soo

veel takken beladen zijn, dat derselver groeij

en lengte en dikte daar door ongetwijffelt

verhindert word dewijl deselve die Zapen

na zig trekken owelke aan boam tot zijn

wasdam onodig heeft.

Dat de klip en kraalagtige Grond, de Boo„

men ook beletten om derselver owartelen

diep genoeg in de aarde te kunnen schieten

elve,

en dat der

maar daar op afstuijtende eene overof

1

„ting in het hart van doen Baam

veroorsaaken, en also onbequaam tot

eenig gebruik worden.

Jtal derhalven, alvoorens een Jatij boom

geplant.