closeTerug naar inventaris

Transcriptie

onbequaam owaeren tot eenig gebruijk, behalven

eenige oveinige, die tot de onderhanden zijnde,

gebouwen emploij zoude konnen vinden

zo deselve bij het om over kappen (als op eene

steenagtige grond staande, niet hol bevon„

„den worden; mits ook dat gem: Hoffman

de bekwaame bevonden wordende aan

de Comp: zoude leeveren teegens de daar toe

bepaalde prijsen.

wegens de door ons in A: p:o begaane ommissie,

in het niet bedeelen der Prijs ovan de aan

het volk ovan Bonoa voor vijf jaaren

in Pacht afgestaane

§ 133:

2

Jagob Bosschen, op Poelog Pipoes die na

de Oagoe borpseg op Poeloe Tikobwerd

na usantie aan de Boanoers

gewoonte voor Rd: 60 aan denselven zijn gestaan

in den text afgestaan

geworden, versoeken owij ootmoedigst excuns

5134:

Em op de door ou Hoog Edelens miet apseg tot

dit articul gegeevene bedenking, het door de Heeren

Aanhaling van de begeerte der

Heeren Majores om Banda

met sagoe te adsisteeren.

Meesters bij Hoogst derselver missive van den

20=ste Dcember 1787: § 81: onder de Materie van

Banda voorgesteld middel, om tot overmin„

„dering der kostbaare uitrusting ovan schee„

„pen na Banda, Sagoe van dit gouver

„nement

en van

veel en

e kenne

mogen:

aan Coning

der midd

refert aa

ren hoet

lijks ver