closeTerug naar inventaris

Transcriptie

oor

„ni

„ai

„gen„

n

de Bijlaagen aan te bieden de voorschreeve„

„ne dier verantwoordingen

Inmiddens neemen (wij de ovrijheid na ge„

§ 182

hondenisse UW Hoog Edelens te vertoonen,

vertoning van successive afschrijvingen,

de door ons navolgens successive gename

„ne besluijten, gedaane afschrijvingen,

Namentlijk

op Den 11: October 1788:

§ 183:

Boeken Papier verbruikt tot het aan

Papier tot zeguls

120:

Htempelen van

25 p:s zeguls van 2: Rd: ieder

. . 1: d=o

50:

_o . . . ½: d=o

150

700:

_o - - —¼. d=o

1955 . - - —: 1/8: d=o

Op Den 15: December A:o p:o

§ 184:

1 Drag en 7: vadems touw

1: oizev Ddreg van 200: lb: en . . . . van de schruijt de spi

van op de Hongij

m

7: vadems Goemoetstouw van 4 d: voor ’t Eijland keffing

verlooren geraakt, dog welke eerste off

welke eerste opgevijscht zijnde weder

ingenamen.

de dreg van 200: lb: zeedert door den

Kesfings Capitain Baoekan opgevischt

en weeder herwaards gesonden zijnde

is

do