closeTerug naar inventaris

Transcriptie

ook

ime

„al

ugen

1

2 Lingse en

1: dubbelde brenkbanden door den Opperchirur„

„gijn van ’t Casteel aan 0: Leijderen verstrekt.

Den 21: Januarij h:o a:

§ 189:

eenige Arthillerij en amoni

„tie goederen op de Hongij over„

896: p:s Cardoesen Leedige van 1/3: en ½: lb:

op de Hon„

„looren.

„gij Pogt

619: lb: Goed Bnskruijt.

verspield

1: p:s Leepel en varkenstaart.

en over„

6: Rondscherp -

„looren

9: Langscherp

geraakt

17: Boeken Pattroon Papier.

1 p:s onbequaame affuijt met blokwielen van 12: lb: en

§ 190:

idem 3: onbequaame affuijten

8: van

_:o

met blok cwielen in zoort dog

2:

’t ijzer daar van te verantwoor„

„den

de Post op de waijntoe, na alvoorens het ijzer

beslag van die affuijten in de Hoofd Administra

tie overgebragt gewoogen en het Yzer aan den

meesterknegt der smitsgezellen, ter zijner

overantwoording overgegeeven was.

Den 9:e Februarij

§ 191.

’t verstrekte en gebpandeer„

„de op de Hongis togt.

Op de Hongij Togt verstrekt, geespendeert

en opreekening van Hongij ongelden afge„

„schreeven.

Rd: 50: 40: aan Contant

3640: lb: Rijst

147:

Diven

tie 90

aan