closeTerug naar inventaris

Transcriptie

§ 192.

Divense Eqmipagie en Antimuur

„tie goederen van de Bark C„

ram

126

147: kannen Arak

1 p:s Guinees gem: geb: en

Rotting met een zilvere Knop

1:

Oden 2:e Maart

Bij den Jnventaris van de Bark Ceram

12: vadems van de voorloopen van het daagstouw

dis„

„als op den 12: Febuarij onbequaam zijnde, af„

gekapt hebbende moeten worden en tot scheeps

werk overbruijkt.

—¼ Rol Grauw Zijldoek tot broekings voor

de Pompen verbruikt.

300: b: of 6: vaten grop onis kermitd oat en

geheel onbruijkbaar bevonden

1: Anker van 1500: lb: met dies boeijen

1: Reep Lang 16: v:m en d:t 5: O:m ter Bataviase

reeds bij ’t Loigten, door ’t springen van

het rijger touw verlooren Geraakt.

1: Jol en

6: riemen beneevens het roer, roepen en

2: Sleepers van 12: p:r lang 15: v:m door het

breeken van die sleepers overlooren

geraakt.

diep hood van 20 E„n di on ’t treeken ovan

dies sijn verlooren Geraakt, nevens

1: kluijver die door ’t swaar weer uit dies Eijken ge

slagen

t