closeTerug naar inventaris

Transcriptie

128.

begeerte der Heeren Meesters den Majoor

aanhaling vande Condemmatie

tegens de Majoor schunider in

2: maanden pagie over het door hen

Johan Ulrig Schneider gecondemneert

geperseerde met opzigt tot ’t gu„

annisoen

is, in de verbeurte van twee maanden Gagie„

weegens het beswaaren in A.o 7785: van de

Gagien der soldaaten met een beloop van

7: monteeringen; dan daar gem: Majoor

schneider door zijn overleiden, een arme

weduwe met twee kinderen nagelaten

heeft en bij de soldij boeken te ovooren staat

ƒ290:—: of het bedragen van bijna twee maan„

„den Jage, versoeken wij Uw Hoog Edelens

versoek dat desselfs wed:e mag„

volstaan met gemis van ’t geen

hi bij de Boeken te vooren staat en

zeer eerbiedig, dat gem: weduwe volstaan

mag met ’t gemis van die penningen,

waar van wij de soldij Bediendens reeds„

kennisse hebben Gegeeven.

§200: Waar uw Hoog Edelens ons hebben

aanhaling van het oversoek va

gelieven toe te zenden, Copia van een

en Capitain ter zee Acker aan

d: U: Ed. gedaan en herwaards in

aan Hoogst Dezelve gepresenteerd Request

Consideratie gegeeven

door den Capitain ter Lee Nicolaae

Acker, ten einde te ondersoeken en aan

uw Hoog Edelens op te geeven in hoe

overre reflexie geslaagen zoude kon„

„men worden op de daar bij voorkoo„

„mende positien; neemen wij de vrij„

„heid Hoogst Deselve thans needrigst te

elncideeren.

5