closeTerug naar inventaris

Transcriptie

ros

im

„2

490

ancideeren

1odo Dat de successive hier genoomene bestniten

op de uitgeleeverde Lading van het schip de

antwoord en reffert aande re„

„solutie van den 20: 8ber: 1785:

Zilvere Leeuw, te vinden bij onze Res=te

89

van den 20:ten 8ber: 1785: ten klaarsten aan

„toonen, dat de overheeden van Gemelden Bo„

den, en geenen deele anders dan volgens

de billijke orders behandelt zijn, en off

schoon door een schrijffont dezelve voor

een Quantiteit van 9899: lb: Reijst, te veel

zijn gecrediteerd, het welk na dato redres

verEijschte durven wij Uw Hoog Edelens

nogtans eerbiedigst veraessureeren, dat wij

met geene gerustheid zoude kunnen zeg„

„gen dat op het geposeerde door gemelden

Capitain Acker bijn Regneest, eenige

Reflexie kan geslagen worden.

Thans overgaande tot de

Haministratien

§ 202:

hebben wij door den Baas der Wapenka„

den wapenkamers Baas

Botten de vergoeding vande

142. snaphaan slooten opgelijd

en ik de wvengaar eg/ gek gn„ mer Jacob Bootten in kasse te laa„

theerd enz

„ten tellen der aangereekende 142: Sna„

„phaan slooten tot ƒ 177: 10:—: off Rd: 89:31:

die in zijn administraties absent ge„

„raakt

Den

oftro

„pen

All

van

„me