closeTerug naar inventaris

Transcriptie

ren

am

afen

Eb:

vertier Restant

Den in

in't boekonderp:r

5. jaren

jaar van Maij

door den

anderen A„o 178/8 A:o 1789

b:t 68:

14:½:

24:½

33.

4:—

8 7/8 17: 7/8

b: 46:—

1:

:

28:

2:

3:—

28:

3172: ƒ 5797:

p:s 12932:

84:

443:

172:

10:—: 13:¼

lb:

50:/8

43.

7:

p:

10:

720.

27:

13.

45:

24.1.

38.

3:—

10:—

20:

10.

50.

136.

Eijsch

voor

Anno

Vervolg van de wapenkamer

1790:

25: bossen Cram Lijnen

d=o snaeren

15:–:

15:–. lb: koper Draat

10:—. Lijm voor de Boekebinders en swapenkamer

Amaril

5.—.

4000: p:s v: uursteenen snaphaen en Pistools

250:—: Seemleere Draagbanden of PortEpeesen

15:—. lb: ijzer Draat

30:– p:s Pattroontassen groote met Londbergers

kleene schilden

30.

Granadiers Mutsen

30

Pattroontassen groote sonder Londbergers

250:

50:

Greepen Kooper Draat

Van de Medicinaale Winkel.

Salarmaniacq

lb

16.

Boraa

16:

Camphur

10

Medicamenten en Chirurgijns Jn„

„strumenten voor den Opperchirur

„gijn van ’t Casteel volgens g.annex„

„eerde Catalogus.

Medicamenten voor den opperchirur

„gijn en Hospitalier meede volgens Catalo

„ens