closeTerug naar inventaris

Transcriptie

oor

„n

„r

„90

te

0

0.

88

„10

6

Den in vertier Restant Eijsch

5: Jaren intboek onder p=mo voor

door den jaar van Maij Anno

Vervolg van de Eqnipagie Werf

1790:

anderen A:o 78 7/8 1789:

6: stux Everdoek van 80: Ellen ieder

6 7/80

Ell 1218½: 81:—.

2: rollen Prauw op L resenning doek

902—: 98:—. 349:

50. vamen ondtouw hollands tot gebruik van werk en andersint

135

20:—.

3/30

100

8. rollen Careldoek

277: —: 522:—:

1736:–:

1:– p:s wanten hollands ovan 7: d=m.

1:„

:—

p:

d=o

6:

d=o

3:

3:

1.80.

5:

d=o

d=o

2:

11:—

5:

3 70:

Lood sijn

6:

2:–

12

7:—:

van

ijzer trossen holl:ts als 2: p:s van 9:2: p:s 8: 2 p:s van 6: e 2: p:s van 5: paaren

8.

8.—.

8: 23/30.

41 7/40

wagt glaasen van half uur

6:—

9: —:

27:—

4:—:

Ankers van 14: â 1500: lb: voor de Barcq Ceram

2:—

6:—.

——

swaartouw hollands van 13: â. 14 d=m voor d' Barcq Ceram

1:

wiek Troesen Holl:ds als 4: p:s ra 24:2: p:s van 21: en twee p:s van 18: d=o

9:s 80:

43:/6:

8:

9:—:

Lick. ten dienste van de alhier zijnde vaarthui„

1769:—:

lb: 7818:—„ 1239:—

4. vaten

Harpuijs „gen buijten Comptoiren de Arthillerij en werk Baasen

1594:½

7303:—: ƒ1369:—

6:

Persiaans Rood aarde

1000:- lb:

1201:—.

1650:—

6365:—.

Roed, of Palk

250:

138½. 134:—:

354:—.

Theer Quasten

1 p:s

24:—

22:

14: —:

p:s 114:—.

Smeekoolen

58: hoeden

1403:—.

719:—.

maten 24.8.6:—.

gorten

2. vat

1.—„

5:—

ovoor ’t Hospitaal

Pruijmens

2:

1:

5:

Dreigen waar van 6: p:s tussen de 4: â 500: lb: en 2: p:

8:– p:r

8:

28:—:

4:

tussen de 200: â 250: l: ten hoogste benodigt zijn

de van 't restant, reets 2: p:s onbequame

Blokken twee schijfde

18:—:

24:—

8:—

d=o Enkelde

36:—:

25:–.

32:—:

54:

fiool Blokken

24:

15:—:

22:—:

24:

Uit de West Zeide

lb: 3759¼ 1387:1/8 20232: 4000: lb: Peeper waar ovan 3690: lb: voor 600: koppen

militairen en ’t overige voor den verkoope huijshoudine

Van de Wapenkamer

2:—

2:— 4: vellen Seensleer

p:s 12:—

4:-: 3: bossen Schee pannen

boss: 11 3/16:

2316:

2:—. 50: vellen Fram ovellen

v:n 277:

3:—. 5: 4: p:s d=o ovaten met hun Loepen

p:s 27:—:

Verte