closeTerug naar inventaris

Transcriptie

00.

/4

9

6

p

26

t

C

Den in vertier Rastand Eijsch

2

5: jaaren in’t boek onder p=mo vaor

Anno

door den Jaar van maij.

Vervolg van Cava.

1790:

anderen A:o 1785/8 A:o 1789.

Dak ribben. hoop benoodigt voor het

600

p:r

p.s 3204:

Pannelattens Nieuwe Stadhuijs

1 100:

510.

„10801:

vellen geel kalstleer Javas

25:

37. 2/3

r:n 89:

k: olij ovan klappns

rr: 14006½ 3160¾ 1924¼

3000

Coijangs Rijst

300

lb 6717674: 1084076 5/8 1669299:

wette tafel Rijst

d=o

6:

N:n 31.

vellen koebeesten of zo genaamde bruijnbeer

35:

9:

lb: 13410:

1250.

30. pikols Coffij Boonen

45

Raalen Cattoene Gaar en dispens zoort

18:

26731:½ 3879:

1

d=o

d=o d=o fijne eerzoort lange Strenge

pikols kapok

10:„

p:s Moolo Planken ovan 1½: duim, als

p:s 372½

700

256.

600 p:s voor ’t Nieuwe Stadhuijs

100

tot daegelijks gebruijkt

p:s Moole Plankens

200:

1140.

1419:

Manschappen

100 koppen Europeese Militairen

50: d=o d=o Mattroosen

2: d=o Cuijpers Hoog benodigt.

Lenadert