closeTerug naar inventaris

Transcriptie

8

139

Genadert zijnde tot het Articul van

§ 232:

Duijsselijke Bestel

Danksegging voorde gemaakte

lingen, zijn wij gehouden uW Hoog

schekking in het Kloopitaal

Edelens wegens de gemaakte schikkin„

„gen met opzigt tot het Hospitaal alhier,

onse dankbaarheid te betuigen.

§ 233:

wij hebben ingevolge van dien, al aanstonds

orders in’t zelve gesteld na het

in train gebragt en sodanige ordres g’ex„

Berigt van den Edelen Heer

Raad ordinair van stockum

pedieert, als uw Hoog Edelens op het door

ge„

res

Ges.

de Wel Edele Heer Raad ordinair an

stockum, als Eerste buiten Regent der

Hospitaalen,/ ingedient Berigt ons bij veel

Gerespecteerde Missive van den 25:te Janua„

„nij 788: hebben gelieven voorte schrijven;

§ 234:

Ten dien einde zullen owij aan den Hos„

dank betiigen voor de overhoppitalier laaten verstrekken voor ieder

„ging van sder zieken overt eezjnge

zieke per dag 9: stuivers voor deese gem„

„stige verhooging danken wij UW: Hoog

Edelens ootmoedig en verseeker en Hoogst

deselve, dat de zieken daar voor

tweemaal weeks goede sompen en ver„

ppriessende ovrugten.

§ 235: Aan De gestelde 12: â 13: koppen die meest al

in