closeTerug naar inventaris

Transcriptie

4

toor

al

§ 255 Dan daar UW Hoog Edelens onse consi„

„deratien Gelieven af te vorderen, indien

owij op goede gronden mogte vermeenen

de gerequineerde opgave wat ver

„streckinge den soldaat dienstigen

is arak enz: of geld den Comma„ dat de verstrekking van Arak ensz: en

„dant opgedragen.

natura, den soldaat alhier nadeelig en de

toelaage daar ovaar, van 20:¾: stuijvers mit:

„tiger is, hebben wij den p:l Commandant Os„

„trowskij geinpungeert om dientweegen nauw„

„keurig te informeeren en ons zijne Consi„

„deratie schriftelijk en te dienen, waar aan

dien officier op den 21:ete April J: L: voldaan

hebbende noteeren wij daar uit in deesen./

Dat, behalven die toelaage den gemeene militair

§ 256:

demanstratie van denselven

tot grroot Laulaas diende, hij ook had bespeurd,

dat hun verlangen daar heenen strekte, om

van die toelaage te moogen blijven gandeeren,

maar niet om daar voor Contant te ontfan„

„gen, met bijvoeging van gevoelen te zijn.

§ 257: Dat dewijl de gemeene militair, de verstrek„

zijn gevoelens dien aangaande

„king van Arak en R: prefereert boven ’t ge„

„nat, of de toevoeging in Contant, het best

is, bij die overstrekking te blijven Continu„

„ceren.

§ 258: Hoe wenschelijk het ook waar dat de ge„

¶meene

best

Con

het

ao

den

an