closeTerug naar inventaris

Transcriptie

143

op zijn versoek ontslagen zijnde den Onder„

koopman winkelier en Cassier wynand

Johannes De Bourghelles, is op den

93:e Februarij J: L: als Sodanig weeder optree

van Iperen als Capitain en

Brust: als Lieutenant

van ’t pennisten Coor aan den den Lieutenant van dat Corps, Lar„

„gesteld.

„rens van Jperen, die vervangen is gewor„

„den door den p:l Onderkoopman Fredrik

Liebregt Brust: overmits uw Hoog

Edelens hem hebben gelieven te vergun

„pen ter afwagting van emploij alhier

te verblijven

Onder het Chapiter der

§ 254.

Militaire Zaaken mo

„gen owij niet afzijn Uw Hoog Edelens

te bedeelen, dat wij op den ontfangst van

de verstrecking van Aaaka;

is direct na de ontfangene overe

Hoogst Derselver Zeer Geresspecteerde Missi„

aandie Corporaals gestaakt.

te

wve van den 22:' December A:o p:o al aanstonds

hebben doen stilstaan de verstrekking aan

de Corporaals, zo hier als op de buijten Comp„

„toiren en Posten, van

3: kann: Arak

½: lb: Peeper

4 zant en

1: kan Azijn Jnlands, vermits het UW

Hoog Edelens behaagd heeft, zulks af te ken

„ren.

Dan