closeTerug naar inventaris

Transcriptie

7

ter

aan hem toegelegd Costgeld en

Emolumenten van een Comman„

„dant

§ 261.

aan denselven afgegeeven de

Copia schaf ordres

§ 262:

ook Copiader geformeerde plan

vande sterkte van het guar„

„misoen tot warigt

§ 263:

danksegging voor de toegesondene

militairen en oversoek om

verder ten goede gebragt be„

„dagt te worden om reedenen

als in den text:

en meer dan eene gelegendheid en de Expe

„ditie van Ceram blijken van bravonres

en dapperheid gegeeven zijn; terwijl hij boven

dien, de oorloogen zo op Ceijlon als in het

Balenboangse bijgewoont heeft en dus„

in allen opzigte boven andere officieren te pre„

fereeren is, zijnde aan derselven ook toege

„legd het Costgeld en de Emolumenten van

een Commandant.

delijk wij aan denselven ook intusschen

hebben laaten afgeeven Copias zo owel van

het herwaards toegesonden Berigt van den

Edelen Heer Brigadier Colmond, nopens

de schaff orders, als

van de door wijlen den Commandant van

Quericke geformeerde Generaale Sterkte

van het Gmarnisoen welke Uw Hoog Edelens

voor welgedaan hebben gelieven te houden,

ten einde het een en ander stipt te obser„

„veeren en na te zamen.

toe schraal het antset van 30: Europeese

Militairen die ons door uw Hoog Edelens

goedheid van Java zijn toegesonden, ook

is, agten wij ons nogtans overpligt uw

Hoog Edelens