closeTerug naar inventaris

Transcriptie

lens

145.

Hoog Edelens daar voor submis te moe

„ten bedanken, onder neederige beede om in

der tijd bij gunstiger geleegenheeden; beeter

bedacht te mogen werden, vermits het ge„

„tal der aangekomene zeer vermindert

is, door dien ex reets overscheidene van

in ’t Hospitaal overleeden zijn: hier door

wil omen het militaire weesen op het

bepaald getal mitsgaders de Comptoiren

en Posten bezet houden, moet de Jnland

„se omagt dagelijks toeneemen.

Met opzigt tot de

§ 264 Arthillerij bedeelen owij uw Hoog

Edelens zeer submis, dat de g’eijschte Gal„

d' g’ Eijschte toestok en kogel„

„mallen zijn ontfangen en aande

Arthillenij Leeutenant afgegeeven.

„stok en kogelmallen alhier ontfangen zijn

de, der Arthillerij Lieutenant Emanuel„

Reserus Hausman door ons is opgedra

wien geincumbeert is de opgave

gen, de Calibers van 't geschut Mortiers

van het geschut etc: te doen dat

bij een berigt voldaan heeft.

schauwbitsen accuraat op te Geeven, die daar

aan voldaan heeft op den 2:de Meij J: L:

en navolgens zijne onder de Bijlaagen

overgaat Berigt, is doar hem bevonden

1: p.s Metaale Canan van 4: l: owelkers eene tap

aanstukkend is.

ovan 18. lb: overloopen tot 23 lb:

1 ijzer

1: