closeTerug naar inventaris

Transcriptie

scht

155.

§ 309: Als onderlingen in de Hollandse Gemeen„

ontslag en aanstelling van een

hebben wij ontslagen, den Burger

78

onderling inde Hollandse kerk„

waendrig Johannes Lakeman en in

diesteede benoemd, den Capitain Lieute

„nant der Burgerij Amelius Augus„

„tus Theodorus Prijsel,

ƒ 310:

Terwijl insteede van Habel Rihatta en

twee oude diaconen inde ma„

Johannes Samson, als Diaconen in de

leidse kerk ontslagen en 2: nieuw

aangesteld.

Maleijdse Gemeente zijn verkoren Hendrik

Warela en Johannes Guelje

Eenige schoolmeesters der Respective Ne„

§ 311:

verplaatsing van eenige school„

„garijen zijn op voordragt van den ker„

„meesters

„ken Raad overplaatsen

Onder de Jongst door den Gouverneur ge„

§ 312:

verrigting van D:s Beijte sa„

„dane Hongij die D:o Feij meede verselde

wai in de Jongste Hongij

heeft zijn Eerwaarde op de Post Saway in

de aldaar van Gabba Gabba opgerigte kerk

niet alleen den kerk dienst verrigt, ses

paren Getrouwt en Negen kinderen gedoopt,

met nog drie bejaarde na voorafgaande

examinatie, maar ook vijff nieuwe

Ledematen aangenomen; wordende de Ee„

meente aldaar bevonden te bestaan zo aan

mans