closeTerug naar inventaris

Transcriptie

’t al„

„toon

19

een

aan

den

ren

„ste

reg

wa

ris

mans vrouwen, als kinderen in 50.

Persoonen buiten de bezettelingen en der„

„halven geoordeeld dat een Inlands school„

„meester /:zo er een voor die Post buiten be„

„swaar der Maatschappij demist konde wor„

„den:/ niet te onpas, zoude komen wij hebben

5313:

gevordert advies en Consideratie uit dien hoofde, den kerkenraad opgedragen,

van den kerken Raad omtrent

de plaatsing van een schoolmeester

ons ons van hun advis en Consideratie

te Zawaij.

tee dienen, of den schooldeenst in de N:eg„o„

rijen buw en belath; onder het Comptoir

Saparana, die doch naast, aan elkande„

„ren leggen, door een Leermeester bekwaam„

„lijk kan worden waargenoomen en

off er dienvolgenden een van deselve ten

dienste der bezittelingen van de Post

zawaij te missen zoude weesen, zo ter

onderwijsing en Leering van de kinderen

als tot het waarneemen van den

Gods dienst en stigtinge der aldaar zijn„

„amp; gemeente ten einde na t: inkomen van

dat advis, zoodanig een besluit te kun

„nen neemen, als ten voordeele van

’t Christendom aldaar vereijscht word.

§ 314: Door D:o Feij de kerk en Schoolvisite

verrigt, en aan ons den kerk staat bij

een

origine

wegens

visite

lon

dies

ovier

ovron